TopMenu_nl

Erkenning voor uitvoerders van luchtdichtheidsmetingen in Vlaanderen vanaf 1 januari 2015

Met de aanscherping van de E-peil eis richting BEN-niveau, zullen meer luchtdichtheidstesten worden uitgevoerd. Om het kwaliteitsniveau te bewaken, legt het Vlaamse Ministerieel Besluit van 18 mei 2014 vast dat, in het kader van de energieprestatieregelgeving, vanaf 1 januari 2015 enkel nog luchtdichtheidstesten zijn toegelaten die uitgevoerd zijn volgens STS-P 71-3 “Luchtdichtheid van gebouwen – […]

Continue Reading

Erkenning luchtdichtheidsmeters door BCCA-vzw

In het kader van de publicatie van het Ministerieel Besluit ivm de erkenning van luchtdichtheidsmeters en de verwachte publicatie van de STS-P 71-3 “Luchtdichtheid van gebouwen – Luchtdichtheidstest” organiseert BCCA vzw een kwaliteitskader met de nodige opleidingen en examens. Luchtdichtheidsmeters die wensen op de hoogte gehouden te worden kunnen hun gegevens doormailen naar luchtdichtheid@bcca.be Bron […]

Continue Reading