TopMenu_nl

Wanneer een luchtdichtheidsmeting laten uitvoeren?

Een luchtdichtheidsmeting kan tijdens verschillende fasen van het bouwproces uitgevoerd worden. Dit is functie van het beoogde doel. Is het doel van de test luchtlekken op te sporen teneinde deze te remediëren en een indicatieve waarde van de luchtdichtheid te krijgen dan voert men de test best uit wanneer de woning luchtdicht is gemaakt, maar […]

Continue Reading

Erkenning voor uitvoerders van luchtdichtheidsmetingen in Vlaanderen vanaf 1 januari 2015

Met de aanscherping van de E-peil eis richting BEN-niveau, zullen meer luchtdichtheidstesten worden uitgevoerd. Om het kwaliteitsniveau te bewaken, legt het Vlaamse Ministerieel Besluit van 18 mei 2014 vast dat, in het kader van de energieprestatieregelgeving, vanaf 1 januari 2015 enkel nog luchtdichtheidstesten zijn toegelaten die uitgevoerd zijn volgens STS-P 71-3 “Luchtdichtheid van gebouwen – […]

Continue Reading

Erkenning luchtdichtheidsmeters door BCCA-vzw

In het kader van de publicatie van het Ministerieel Besluit ivm de erkenning van luchtdichtheidsmeters en de verwachte publicatie van de STS-P 71-3 “Luchtdichtheid van gebouwen – Luchtdichtheidstest” organiseert BCCA vzw een kwaliteitskader met de nodige opleidingen en examens. Luchtdichtheidsmeters die wensen op de hoogte gehouden te worden kunnen hun gegevens doormailen naar luchtdichtheid@bcca.be Bron […]

Continue Reading