TopMenu_nl

Erkenning van luchtdichtheidsmeters

Erkenning luchtdichtheidsmeters door BCCA vzw

In het kader van de publicatie van het Ministerieel Besluit ivm de erkenning van luchtdichtheidsmeters en de publicatie van de STS-P 71-3 Luchtdichtheid van gebouwen – Luchtdichtheidstest organiseert BCCA vzw een kwaliteitskader voor de erkenning van luchtdichtheidsmeters.
Dit kwaliteitskader bestaat uit een initiële erkenning en een controle op de erkenning.

Praktische informatie i.v.m. de kwalificatie van een luchtdichtheidsmeter

  • Een opleiding (vrijwillig)
  • Een theoretisch examen (verplicht)
  • Een praktisch examen (verplicht)

Data opleiding en theoretisch examen (NL)

  • opleidingsdata voor 2019 worden binnenkort bekend gemaakt

NL: extra nederlandstalige sessies zullen georganiseerd worden i.f.v. het aantal NL aanvragen

Inschrijven kan via de website van het WTCB.

Data opleiding en theoretisch examen (FR)

Inschrijven kan via de website van het WTCB.

Data herkansing theoretisch examen (NL en FR)

Inschrijven kan via luchtdichtheid@bcca.be

Kostprijs

  • Opleiding (niet verplicht) en theoretisch examen (incl. 2 herkansingen) 285,00 euro excl. BTW
  • Praktisch examen 490,00 euro excl. BTW

Plaats

De opleiding en het theoretisch examen worden georganiseerd in de kantoren WTCB, Poincarélaan 79  te 1060 Brussel