TopMenu_nl

MB 18 mei 2014

Vanaf 1 januari 2015 dient elke luchtdichtheidstest in Vlaanderen uitgevoerd te worden binnen het kwaliteitskader zoals bepaald in STS-P 71-3. Dit is bepaald in het Ministerieel Besluit van 18 mei 2014.

Met de aanscherping van de E-peileis richting BEN-niveau, zullen meer luchtdichtheidstesten worden uitgevoerd.  Om het kwaliteitsniveau te bewaken, legt het MB van 18 mei 2014 vast dat, in het kader van de energieprestatieregelgeving, vanaf 1 januari 2015 enkel nog luchtdichtheidstesten zijn toegelaten die uitgevoerd zijn volgens STS-P 71-3 “Luchtdichtheid van gebouwen – Luchtdichtheidstest”. Uitvoerders van luchtdichtheidsmetingen zullen zich dus moeten inschrijven in een kwaliteitskader.

STS-P 71-3, met inbegrip van de informatieve bijlage 6, is geïntegreerd in de nieuwe versie van het document ‘Bijkomende specificaties voor de meting van de luchtdichtheid van gebouwen in het kader van de EPB-regelgeving’ (pdf-bestand 0,3 MB).