TopMenu_nl

Meer info

Tarieven conformiteitsverklaring 2023

Overzicht tarieven 2023

Handleiding webapplicatie van het kwaliteitskader luchtdichtheid

Handleiding webapplicatie NL

Luchtdichtheidsmetingen met een klein lekdebiet

Factsheet NL
Factsheet FR
Factsheet ENG

Luchtdichtheidsmetingen voor hoge gebouwen: enkele richtlijnen

Factsheet NL
Factsheet FR

Voorbeeld bestekteksten

Voorbeeld NL
Exemple FR

Bron:

Nuttige links

TightVent FAQ’s
Dossier Buildwise behandeling van ventilatievoorzieningen
Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)
Leefmilieu Brussel
Waals gewest
FOD Economie
Buildwise
BCCA
Website “Ik isoleer mijn spouw”
Website “Ik ventileer verstandig”

Publicaties AIVC Airbase database

De AIVC Airbase database bevat verschillende publicaties gerelateerd aan luchtdichtheid en ventilatie. U kan deze publicaties gratis downloaden wanneer u hiervoor een gratis account aanmaakt. Volgende publicaties, zoals voorgesteld op de AIVC conferentie in Gent in oktober 2019, zouden u misschien kunnen interesseren.

Samen met Buildwise en de Universiteit Gent heeft BCCA bijgedragen aan de paper “Trends in building and ductwork airtightness in Belgium“. Deze past in een reeks papers met overzicht van eisen en richtlijnen voor luchtdichtheid van gebouwen en luchtdichtheid van kanalen in verschillende landen. De voorstelling van de paper kan u bekijken op de website van AIVC.