TopMenu_nl

Wanneer een luchtdichtheidsmeting laten uitvoeren?

Een luchtdichtheidsmeting kan tijdens verschillende fasen van het bouwproces uitgevoerd worden. Dit is functie van het beoogde doel.
Is het doel van de test luchtlekken op te sporen teneinde deze te remediëren en een indicatieve waarde van de luchtdichtheid te krijgen dan voert men de test best uit wanneer de woning luchtdicht is gemaakt, maar het nog mogelijk is eventuele lekken op te sporen en te herstellen voor de eventuele afwerking dit zou verhinderen.
Is het doel van de luchtdichtheidsmeting de exacte prestatie te kennen in het kader van een EPB-aangifte dan dient de luchtdichtheidsmeting volgens de geldende voorschriften uitgevoerd te worden wanneer de woning volledig is afgewerkt.

Comments are closed.