TopMenu_nl

Erkenning voor uitvoerders van luchtdichtheidsmetingen in Vlaanderen vanaf 1 januari 2015

Met de aanscherping van de E-peil eis richting BEN-niveau, zullen meer luchtdichtheidstesten worden uitgevoerd. Om het kwaliteitsniveau te bewaken, legt het Vlaamse Ministerieel Besluit van 18 mei 2014 vast dat, in het kader van de energieprestatieregelgeving, vanaf 1 januari 2015 enkel nog luchtdichtheidstesten zijn toegelaten die uitgevoerd zijn volgens STS-P 71-3 “Luchtdichtheid van gebouwen – Luchtdichtheidstest”. Uitvoerders van luchtdichtheidsmetingen zullen zich dus moeten inschrijven in een kwaliteitskader.
STS-P 71-3, met inbegrip van de informatieve bijlage 6, is geïntegreerd in de nieuwe versie van het document ‘Bijkomende specificaties voor de meting van de luchtdichtheid van gebouwen in het kader van de EPB-regelgeving’ (pdf-bestand 0,3 MB).

Comments are closed.