TopMenu_nl

Sluiting eindejaarsperiode, verhuis en vergoedingen 2023

Onze kantoren zullen gesloten zijn vanaf 24 december 2022 tot en met 8 januari 2023. Vanaf 9 januari zijn we weer paraat om u met al uw vragen verder te helpen. Het blijft uiteraard wel mogelijk om luchtdichtheidsmetingen aan te melden in de webapplicatie en uit te voeren. Onze inspecteurs werken tijdens deze periode immers verder. Zij zullen ook tijdens deze feestweken met veel enthousiasme uw metingen inspecteren. Indien u conformiteitsverklaringen aanvraagt, zullen deze ten vroegste op 10 januari beschikbaar zijn.

Zoals elk jaar zullen de prijzen van onze diensten op 1 januari worden geïndexeerd. Zoals u weet, kijken we dit jaar tegen een flinke inflatie en dito indexering aan.  Deze indexatie is gebaseerd op de evolutie van de lonen zoals bepaald binnen het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (PC200). Deze indexatie omvat de periodieke indexatie en de via Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) vastgelegde loonaanpassingen. De exacte index zal pas aan het einde van dit jaar gekend zijn, maar u houdt best rekening met een stijging van ongeveer 11%. Vanaf 1 januari kan u de exacte prijzen voor 2023 hier raadplegen.

Sinds 1 augustus is BCCA vzw verhuisd naar haar nieuwe kantoren in de Hermeslaan 9, 1831 Diegem. De maatschappelijke zetel bevindt zich op Kantersteen 47, 1000 Brussel.

BCCA vzw wenst u alvast fijne eindejaarsfeesten en veel inspiratie en luchtdichtheidsmetingen voor 2023

Comments are closed.