TopMenu_nl

Sluiting eindejaarsperiode, vergoedingen 2024, aankondiging opleiding en verduidelijking

Onze kantoren zullen gesloten zijn vanaf 23 december 2023 tot en met 7 januari 2024. Vanaf 8 januari zijn we weer paraat om u met al uw vragen verder te helpen. Het blijft uiteraard wel mogelijk om luchtdichtheidsmetingen aan te melden in de webapplicatie en uit te voeren. Onze inspecteurs werken tijdens deze periode immers verder. Zij zullen ook tijdens deze feestweken met veel enthousiasme uw metingen inspecteren. Indien u conformiteitsverklaringen aanvraagt, zullen deze ten vroegste op 8 januari beschikbaar zijn.

Zoals elk jaar zullen de prijzen van onze diensten op 1 januari worden geïndexeerd. Deze indexatie is gebaseerd op de evolutie van de lonen zoals bepaald binnen het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (PC200). Deze indexatie omvat de periodieke indexatie en de via Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) vastgelegde loonaanpassingen. De exacte index zal pas aan het einde van dit jaar gekend zijn, maar u houdt best rekening met een stijging van ongeveer 1,5%. Vanaf 1 januari kan u de exacte prijzen voor 2024 hier raadplegen.

Tolerantie 3 Pa

We willen ook nog graag de tolerantie van 3 Pa zoals beschreven in de veelgestelde vragen (in lijn met EN ISO 9972:2015) onder de aandacht brengen. Deze tolerantie wordt toegepast op twee aspecten van de meting:

 • Het laagste te meten drukverschil dat bepaald wordt op basis van het drukverschil bij nuldebiet (opgenomen in FAQ 5.2 en 5.3).
 • Het maximale toegestane drukverschil tussen twee opeenvolgende meetpunten (FAQ 5.5).

De uitzondering wordt dus niet toegepast op het hoogste te meten drukverschil (minimaal 50Pa).

Opleiding voor luchtdichtheidsmeters 7 maart 2024

BCCA vzw organiseert een vrijwillige opleiding voor luchtdichtheidsmeters op 7 maart 2024. Deze onderwerpen komen er aan bod:

 • De regelgeving
 • STS-P 71-3
 • Basis bouwfysica
 • De werking van het Kwaliteitskader luchtdichtheid van BCCA vzw:
  • Voorwaarden voor erkenning
  • Desktopcontroles en in-situ controles
  • Niet-conformiteiten en mogelijke sancties

Wanneer? Donderdag 7 maart 2024 van 9u00 tot 16u15 (Onthaal vanaf 8u30)
Waar? Hermeslaan 9, 1831 Diegem (kantoren van BCCA vzw)
Kostprijs? 460 EUR excl. BTW, inclusief broodjeslunch

NIEUW: BCCA is erkend als opleidingsinstelling door het VEKA voor het geven van vrije permanente vorming voor EPB-verslaggevers. Deze opleiding komt in aanmerking voor 5u30 vorming met vrije inhoud.

U heeft de mogelijkheid om aansluitend aan de opleiding deel te nemen aan het theoretisch examen van 16u30 tot 18u00. Kostprijs? 195 EUR excl. BTW (incl. 2 herkansingen)

Inschrijven kan via luchtdichtheid@bcca.be vóór 29 februari.

BCCA vzw wenst u alvast fijne eindejaarsfeesten en veel inspiratie en luchtdichtheidsmetingen voor 2024.

Comments are closed.