TopMenu_nl

Lekdebiet correct gebruiken in de EPB-aangifte

Het Vlaams Energieagentschap merkt dat in de EPB-aangifte af en toe een lekdebiet wordt gebruikt dat niet overeenstemt met de werkelijke toestand van de EPB-eenheid waarvoor de aangifte wordt ingediend. Het vraagt aan de EPB-verslaggevers dan ook om minstens deze zaken te controleren:

  • De overeenkomst van de gemeten zone met de betreffende EPB-eenheid of, in geval van een collectieve meting, of de EPB-eenheid onderdeel uitmaakt van de gemeten zone.
  • De overeenstemming van de toestand van het gebouw op het moment van de meting met de as-built toestand zoals beschreven in de EPB-aangifte.
  • De correctheid van de verliesoppervlakte in de berekening van de v50-waarde is opgenomen.

Meer informatie kan u terugvinden in de EPB-nieuwsbrief van juni.

Comments are closed.