TopMenu_nl

Evolutie van luchtdichtheidstesten bij woongebouwen

In het rapport van VEA “EPB – CIJFERS EN STATISTIEK VOOR EPBAANGIFTEN INGEDIEND T.E.M. 31/12/2015” van 12 februari 2016 is volgende informatie over het aantal luchtdichtheidstesten in Vlaanderen terug te vinden.

Bij de EPB-aangiften met aanvraagjaar 2006 lieten slechts 1 op de 40 woongebouwen de luchtdichtheid meten. Men kan dus zeggen dat er vrijwel geen luchtdichtheidstesten werden uitgevoerd. Sinds dan is een positieve trend zichtbaar, met voor aanvraagjaar 2012 meer dan de helft aangiften met uitgevoerde luchtdichtheidstesten.

Door de aanscherping van de E-peileis in 2014, en de relatief grote impact van luchtdichtheidsmetingen op het E-peil, zullen meer luchtdichtheidstesten uitgevoerd worden. Dit zowel bij eengezinswoningen als bij appartementen. Men schat dat bij de reeds ingediende aangiften met aanvraagjaar 2014 er bij 80% van de woongebouwen de luchtdichtheid wordt gemeten.

Opvallend is dat er initieel meer metingen uitgevoerd werden bij eengezinswoningen dan bij appartementen. Maar ook hier vindt een duidelijke verschuiving plaats. Voor het aanvraagjaar 2014 werden er procentueel gezien bijna evenveel luchtdichtheidsmetingen uitgevoerd bij appartementen als bij eengezinswoningen.

ATH metingen tot einde 2014 bij EPB per aanvraagjaar
Bron: http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/Cijferrapport_20160225.pdf

Comments are closed.