TopMenu_nl

BCCA vzw erkend door VEA als organisator kwaliteitskaders ventilatie en luchtdichtheid

In december stuurden we een nieuwsbrief waarin regels voor organisatoren van een kwaliteitskader werden toegelicht. Deze regels werden vastgelegd in een besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2017. Sinds 1 mei kunnen enkel nog conformiteitsverklaringen van een luchtdichtheidstest, ventilatievoorontwerpen en ventilatieprestatieverslagen in EPB gebruikt worden die opgemaakt werden onder toezicht van een door VEA erkende organisatie voor kwaliteitskaders. Met trots kunnen we u meedelen dat BCCA sinds 2 mei erkend is als organisator van beide kwaliteitskaders.

BCCA vzw, dat al geruime tijd kwaliteitskaders organiseert volgens deze regels, heeft een dossier ingediend bij VEA om zijn erkenning als organisator van beide kwaliteitskaders te bekomen. Sinds 2 mei is BCCA vzw erkend als organisator van het kwaliteitskader voor de uitvoering van luchtdichtheidstesten en de opmaak van ventilatieverslagen, zie de website van VEA.

Gecontroleerde kwaliteit

Het besluit van de Vlaamse Regering legt regels vast voor de controles op metingen en verslagen. Erkende meters en verslaggevers moeten met succes een theoretisch en praktisch examen afgelegd hebben. Daarnaast moet de organisator van een kwaliteitskader elk jaar 10 procent van alle metingen en verslagen onderwerpen aan bureaucontroles en inspecties ter plaatse om ervoor te zorgen dat verslagen overeenstemmen met de werkelijkheid. Dankzij de ervaring die BCCA vzw heeft opgebouwd de voorbije jaren, hebben we kunnen aantonen dat onze controles effectief enefficiënt uitgevoerd worden.

Overleg

Als aanspreekpunt voor luchtdichtheidsmetingen en ventilatie-installaties krijgt BCCA vzw veel vragen over de praktische kant van luchtdichtheids- en debietsmetingen. BCCA vzw werkt in actief overleg met de sector aan de praktische modaliteiten van de kwaliteitskaders om te komen tot een correcte rapportering, ook in uitdagende situaties. BCCA vzw zal dit intensief overleg ook in de toekomst blijven organiseren.

Vertrouwen

Wie met door BCCA vzw erkende ventilatieverslaggevers en luchtdichtheidstesters werkt, kan er op vertrouwen dat aan de vereisten van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2017 is voldaan.

Hoe BCCA vzw de kwaliteitskaders organiseert

BCCA vzw organiseert de kwaliteitskaders conform de vereisten van de overheid voor luchtdichtheidsmetingen en ventilatieverslagen, vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2017. BCCA vzw is:

  1. Onpartijdig. BCCA vzw heeft geen bestuurders, leden of inspecteurs die zelf in het kader van het kwaliteitskader luchtdichtheidsmetingen uitvoeren of ventilatieverslagen maken.
  2. Kwaliteitsvol. Door BCCA vzw erkende meters en verslaggevers hebben met succes een theoretisch en praktisch examen afgelegd.
  3. Correct. BCCA vzw controleert jaarlijks 10 procent van alle metingen en verslagen via bureaucontroles én onaangekondigde inspecties ter plaatse.
  4. Geaccrediteerd. BCCA vzw wordt gecontroleerd door Belac, de Belgische accreditatie-instelling, en voldoet aan de norm NBN EN ISO 17065 voor de certificatie van producten en diensten in bouw-gerelateerde domeinen.
  5. Zorgvuldig. BCCA vzw houdt alle conformiteitsverklaringen die na een meting of verslag werden afgeleverd zorgvuldig bij in een centrale databank. Alle gegevens worden er conform de privacywetgeving beheerd.
  6. Betrokken. BCCA vzw werkt sinds 25 jaar in actief overleg met de bouwsector.
  7. Geen winstbejag. BCCA is een vereniging zonder winstoogmerk die het maatschappelijk belang vooropstelt.
Comments are closed.