TopMenu_nl

Afdichting mechanisch ventilatiesysteem tijdens luchtdichtheidsmeting

Onze inspecteurs merken bij de controles dat het mechanische ventilatiesysteem niet altijd correct is afgedicht. Volgens de STS-P 71-3 §5.7.3.4 moet het ventilatiesysteem uitgeschakeld en afgedicht worden. De STS-P 71-3 geeft daarvoor een aantal mogelijkheden.

Merk op dat het afkleven van de filters of de filters luchtdicht inpakken niet als afdichting van het ventilatiesysteem wordt beschouwd en dus niet conform de STS-P 71-3 is. Dit werd besproken op de Consultatiecommissie van 13 februari 2020 en reeds gecommuniceerd in de nieuwsbrief van maart 2020. Er werd een FAQ opgesteld om dit te verduidelijken:

Volgens STS-P 71-3 §5.7.3.4 is het afkleven van de filters van het mechanische ventilatiesysteem of het afdichten met behulp van een plastic zak rond de filters geen correcte voorbereiding van het mechanische ventilatiesysteem. De luchtcirculatie is op deze manier immers niet volledig uitgesloten. De lucht kan zich in vele gevallen nog steeds rond de filters verplaatsen. Ter verduidelijking: het afdichten van de ventilatiekanalen langs de binnenkant van de unit is wel toegelaten.

Wanneer een inspecteur een niet-conforme voorbereiding vaststelt, zal deze in overeenstemming met Bijlage 10 van de beschrijving van het kwaliteitskader, vragen om een hermeting te doen met een conforme voorbereiding.

Comments are closed.